Usvajanje ukidanja ljetnog i zimskog vremena … Evropski parlament tvrdi da se više nikada kazaljke sata neće morati pomjerati !

''

Riječ je o odluci kojeg je donio Evropski parlament koji tvrde da više nikada neće biti potrebe za pomjeranjem kazaljki na satu. Uskoro će ukinuti zimski i ljetni način praćenja vremena, od skorijeg vremena vrijeme se nikada neće više pomjerati ! Na samom početku su raspravljali da li je ovo […]