Shvatila je da je uradila grešku tek nakon kada je podigla ovo dijete ispred 3000 gostiju … Pogledajte šta je uradila !

''

Ovdje ćemo vam pisati o jednoj od najpoznatijih poduzetnica cijelog svijeta koja zaista ima dosta uticaja, koja je jednog dana držala konferenciju ispred 3000 ljudi … To je vlasnica jednog poznatog brena donjeg veša, kompanija od koje je uspjela da napravi imperiju, i sve je išlo fino dok ovaj dječak […]