Mnogi ljudi danas moraju uzimati kredite kako bi obezbjedili sebi stambeno pitanje, ali tada su u obavezi da po dvadeset ili trideset godina vraćaju kredit. Ovo je dobro samo iz razloga što će na kraju da imaju nešto svoje, ali u obavezama su toliko godina, te na kraju stan ih košta mnogo više, jer su morali plaćati banci kamate.

Za razliku od Balkanaca, Njemci rade drugačije, odnosno većina njih živi pod kirijama cijeli život. Prema procjenama stručnjaka, u Njemačkoj samo 43% populacije ima svoje kuće ili stanove, dok ostala većina živi pod kirijama, odnosno kao podstanari.

Njemci vjeruju kako podstanarstvo ima mnogo više prednosti, nego da ulažu novac u vlastito domaćinstvo, pa je to jedan od razloga zašto se oni odlučuju na ovaj korak. Većina njih nije spremna na rizike, te uzimanje kredita za rješavanje stambenog pitanja, za njih je veliki korak.

Lakše je izabrati određenu lokaciju i iznajmiti stan, te niste osuđeni da cijeli život boravite na jednoj adresi. Ovo je jako bitno za njih, jer oni često mijenjaju poslove, pa idu sa jedne lokacije na drugu, što im omogućava i da mijenjaju stanove. Njemci smatraju da kao podstanari mogu uštediti više novca, nego kada imaju svoje.

Ono što je također, jako bitno jeste što postoji jasno definisan ugovor između podstanara i stanodavca, tako da se oni ne moraju ništa brinuti.