Vaš zadatak je jednostavan. Sve što trebate da uradite jeste da pogledate sliku iznad i u roku od 60 sekundi pronađete rješenje. Samim tim ćete da dokažete kakav ste genij i da vam niti jedan zadatak nije teško riješiti.

Na slici imamo raskrsnicu na kojoj nema semafora, a osim toga nema ni plicajca koji bi mogao da reguliše saobraćaj. Veoma je specifična, a vi se morate dobro pripremiti i razmisliti, kako ne biste pogriješili prilikom davanja odgovora.

Imamo tri automobila koja reguliše jedan znak , a to je ”obrnuti trougao”, također, postoji i saobraćjani znak obaještavanja. Pogledajte sada još jednom raskrsnicu i recite nam u kojem smjeru smije da ide plavi automobil.

Smije da ide samo u smjeru B ili samo u smjeru A, možda može u smjeru A i C ili u smjeru A i B ili postoji mogućnost da ide u svim smjerovima.

Mali broj ljudi je uspio da ponudi tačan odgovor na ovo pitanje, a vjerujemo da ukoliko se dobro skoncentrišete to vama neće biti problem i moći ćete nam ponuditi tačan odgovor, a samim tim i dokazati da ste vi genije.

businessman having questions and concrete wall

Kada razmislite napišite nam svoj odgovor u komentar, a mi ćemo lajkati ukoliko bude tačan.