Talijani i Britanci imaju najviše genetske sličnosti, pa i sa Portugalcima takođe dok se dosta razlikuju od skandinavskih zemalja, a isto tako se može viidjeti da nema genetske razlike između Bošnjaka, Hrvata i Srba.

Na karti ožete vidjeti različite haplogrupe:

  • Hablogrupa R1b – najčešća je u zemljama zapadne Europe.
  • Hablogrupa R1a – najproširenija je na području Euroazije
  • Hablogrupa I1 – ova je najčešća na području Švedske i na zapadu Finske
  • Hablogrupa I2 – ova grupa je proširena na Balkanu i u ovoj grupi su najviši prosječno muškarci sa visinom od 185 cm