Jedan redovni kupac jednog hrvatskog marketa je nedavno podjelio fotografiju kojom je kako on kaže ostao iznenađen. Na policama ovog marketa je vidio vegetu koja je bila zaštićena u posebnim kutijama, prilikom čega svaki kupac koji je uzeo vegetu je morao proći dodatnu provjeru na kasi.

Pored polica se nalazio i natpis da je čitava ta polica pod posebnim nadzorom.

Na kraju se ispostavilo da je ovo naprailo da bi se spriječila krađa, pa svi oni koji su imali u planu da ukradu vegetu su dobili još jednu dodatnu prepreku.