Zapis koji su Tarabići ostaje sadrži niz vrijednih događaja koji se ne tiču ssamo Srbije nego i čitavog svijeta. Tekst je pisan jezikom kojim se u to vrijeme govorilo i prilično je jednostavan, ali onošto je fascinantno je i da je tačan jer se već dosta stvari dogovdilo onako kako su Tarabići predvidjeli.

Oni su bili nepismeni seljaci koji su živi u Srbiji u 19 stoljeću u blizini Užica.

Navodno je i nemoguće snimiti ovo područje iz svemira gdje su živili dva rođaka, a za njih se kaže da su živili u potpunom skladu sa prirodnom i da su znali čitati znakove koje im je priroda davala.

Tarabići su predvidili pad Obrenovića, prvi svjetski rat te stvaranje Jugoslavije a takođe i drugi svjetski rat de dolazak druga Tita.

Predvidjeli su čak i da će ljudi izmisliti televizor i računar a evo tačan opis tog teksta:

Napraviće čovek sanduk i u njemu će biti neko sokoćalo sa prikazama, a da neće umeti sa mnom mrtvim da besedi, brez obzira što će to sokoćalo biti blizu ovome drugome svetu ko vlas do vlasi kose na svem ljudskim glavama.

Uz pomoć toga sanduka sa sokoćalom čovek će moći da vidi šta se svude na ovome zemaljskome šaru čini.

Pogledajte u nastavku njihova proročanstva: