Postoji veliki broj osoba koje imaju strah od nečega, pa nalaze neke osobe koje znaju kako da ‘istjeraju’ taj strah, a nisu svjesni da to samo može dodatno pogoršati njihovu situaciju. Ovo je naročito zastupljeno u Novom Sadu, gdje ukoliko osoba primjeti da ima psihičkih problema, onda želi da ”salije stravu”.

Međutim, to je jako opasno, obzirom da se tada koristi metal koji je jako opasan, toksičan a može biti i kancerogen, a u pitanju je olovo.

Ovim poslom bavi se nekoliko vračara, hodža ili istjerivača koji primjenjuju tečno olovo kako bi iz ljudi istjerivali strah. Prema riječima tsručnjaka ovo bi se trebalo izbjegavati jer može biti jako opasno po ljudski život. Osobe koje se bave ovim poslom, razgovarale su s nama i otkrile da se ova metoda primjenjuje već vijekovima i to na svim generacijama. Interesantno je da postoji nekoliko varijanti salijevanja strave.

Neke osobe koje pate zbog nekog straha, ne moraju direktno na sebe salijevati stravu, nego može i na komad odjeće. Uzme se lonac hladne vode i stavi iznad glave, te se u njega ubacuje užareni ugalj. Onda se komad odjeće stavlja u tu vodu i počinje vračanje. Obavezno je da poslije završenog rituala upotrebljena voda baca se iza kuće.

Postoje varijante kada se voda u kojoj završi olovo ne baca, nego se daje tim osobama da piju. To može biti jako opasno i kancerogeno, jer se u organizam unose teški metali.