Ljudi naprosto vole kada se radi o zagonetkama i pitalicama, a neke od njih nas zaista mogu testirati, naše matematičke granice a bome i naše opažanje. Čak i da li se dobro snalazimo pod pritiskom.

Pripremili smo za vas jednu mozgalicu koja je u vidu slike zapažanja, a bitno je da date odgovor na pitanje koja je osoba sa slike po vama najgluplja.

Na slici se nalazi nekoliko ljudi koji sjede na dvije grane koje se nalaze na istom drvetu i svipokušavaju da odsjeku jedan dio grane ne mareći za ostale osobe na drvetu.

Svako kreće od sebe i to tumači kroz svoju ličnost, ali osoba koja je najgIuplja na ovoj slici pokušava da odreže granu na kojoj ona sjedi. Da li vidite o kome se radi? Napišite na u komenaru vaše mišljenje.