Svakodnevno prolazimo proed nekog kioska, ali da li vam se kad desilo da želite nešto kupiti na kiosku ali dođete tamo i ne zateknete nikoga s druge strane. Da li u koisku ima wc i ukoliko ga nema gdje onda radnice vrše nuždu.

Većina kioska nema wc i radnice su prinuđene da trpe ili da se same snađu. Zaista je žalosno što se nijedan nadležni organ nije odlučio pobaviti ovim pitanjem.

A po pravilu i ako se snađu i odu negdje u wc dužne su naći sebi zamjenu za tih 10-15 minuta. One ne smju zatvarati kiosk dok traje radno vrijeme.

Još jedan problem sa kojim se susreću je i sam nedstatak pauze za ručak, jer ne smiju napuštati radno mjesto dokle god traje radno vrijeme.