Šaka Polumenta je sve šokirao sa jako tužnom vijesti i svi su se u nevjerici gledali šta on govori! Jednostavno godine su takve da se njemu dešavaju jako tužne stvari i da i sam ne zna kako da se bori sa tim.

P0znati folk pjevač, Šako Polumenta, svojim prati0cima na društvenim mrežaama je sa0pštio jednu jako tužu vijest. Naime, on je objavio kako mu je preminuo veoma blizak prijaatelj, a njeg0va em0tivna poruka slaama dušu.

Jednostavno, u Šakinom domu je zavlaadala tuga, budući da se radi o veoma blisk0m prijaatelju kojeg je g0dinama poznavaao i koji mu je bio kao član porodice. Veoma emotivna p0ruka i posljednji pozdrav k0ji je Šako uputio svom v0ljenom prijaatelju ‘kidaju dušu’.

‘Štaa da ti ka žem… Nekaa ti jee rahmet Gemč0 moj! P0kušali smo, ali nebo je htjelo da te imaa za sebe’- stoji u Šakinoj objavi uz pjesmu ‘Brate’.