Sve je bilo potpuno drugačije kada je vladao socijalizam , a Josip Broz Tito bio predsjednik. Mnogi za njega kažu da je bio diktator i da se tako ponašao, a sebe je proglasio doživotnim predsjednikom i svako je morao to da poštuje.

Postoje različita mišljenja kada je u pitanju njegova vladavina. Mnogi kažu kako je to bio najbolji period u njihovom životu i da tako treba da se živi, dok ima i onih koji smatraju da to nije bio uopšte život, jer nisu imali pravo glasa, niti je demokratija bila na pragu.

Međutim, ono što je sigurno jeste da narod nije tada bio podijeljan kao što je sada. Nije bilo siromašnih, nisu imali ni javne kuhinje, svako je mogao da obezbjedi sebi ljetovanje i zimovanje, a postoje i mnoge druge prednosti koje ljudi navode.

Sprska novinarka Gorica Nešović nijje bila oduševljenja kako je vladao Josip Broz Tito, jer je tada vidjela kako sve funkcioniše. Otkrila je kako je svako dijete u to doba imalo dosije, pa je na kraju školovanja otkrila da u njemu piše kako je ‘za sada fino i mirno dijete’.

Prema njenom mišljenju nije prihvatljivo da se jedan presjednik tako ponaša , nego je potrebna demokratija, gdje svaka osoba ima pravo da bira kako će živjeti.