Zeleni hoće da skrene lijevo, dok crveni i plavi idu pravo. Ko ima prednost naa raskrsnici? Pogledajte dobro sliku i dajte namm tačan odgovor… Jeste li dobro pogledali? Ko ovdje ima prednost?

Sad kada ste dali odgovor, da li ste spremni i za rješenje? Pogledajte ga u nastavku… Ako ste dali odgovor Crveni, plavi, zeleni, da, bili ste u pravu. Kada na raskrisnici nema ni policajca, ni semafora ni znakova, onda se poštuje jedno od najbitnijih pravila, pravilo desne strane, koje bi svi vozači morali da poštuju.