Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Prema godišnjem nivou iz opticaja se povuče i uništi oko 20 posto novčanica konverbitilne marke (KM). Takve novčanice se zamjene sa novim novčanicama.

Taj novac je nepodoban za opticaj. Centralna banka BiH navodi da se zamjena novca koji nepodoban za opticaj vrši se u skladu sa Odlukom o postupanju sa novčanicama i kovanim novčanicama KM koje se smatra nepodnobnim za opticaj i oštećenih novčanica.

Komercijalne banke su dužne da u skladu sa tom odlukom izvrše zamjenu oštećenih novčanica KM koji mora biti u potpunom iznosu bez naknade. Pod uslovom da su podnosioci zahtjeva fizička ili pravna lica.

Pokaže se više od 60 % koje u jednom dijelu imaju jedan serijski broj ili dva ili više dijelova sadrži oba serijska broja.

Ukoliko oštećena novčanica ne ispunjava uslove za izmjenu u koemrcijalnim bankama, komerijalana banka će podnosiocu zahtjeva uputiti da zahtjev za izmjenu  oštećenih novčanica KM podnese CBBiH sa priloženom dokumentacijom.

Za svai pojedinačan slučaj utvrđene su autentičnosti i procjene oštećenja. Ima osnova za zamjenu oštećenih novčanica KM.

Ako saznaju da su novčanice KM ili kovani novac KM namjerno oštećen, takav tip novca će biti povućen iz opticaja bez ikavih nadoknada podnosiocu.

CBBiH ne rade zamjenu oštećenih novćanica i kovanica stranih valuta tj takvu zamjenu obavljaju centralne banke tj emisione banke. Moguće je da takvu zamjenu obave komercijalne banke u BiH.

loading...

Related posts:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments

comments