Žena koja je prodala kompaniju Kosovu, koju je osvojila za vrijeme bombardovanja Jugoslavije! Pogeldajte koliku je sumu novca zaradila!

''

Kao što znate danas u svijetu postoji veliki broj ljudi za kojih se smatra da su bogataši. Naravno kada se pogleda statistički postoji određeni postotak onih koji su milioneri, milijarderi pa čak i bilioneri. Iako su oni jako rijetki ipak postoje određeni ljudi koji su to. Međutim među njima našla […]