Velika radost u Srbiji! Desilo se nešto zbog čega će doći do velikog ekonomskog napredka! Pogledajte o čemu se radi! – Alternativa

Velika radost u Srbiji! Desilo se nešto zbog čega će doći do velikog ekonomskog napredka! Pogledajte o čemu se radi!

Govori se da će poznati gospodarstvenik i poznati šejk Muhamed bin Zawal Nahyan te je on odlučio da će da građanima Srbije da do kraja godine po 1.000 eura, te da na taj način ojača polažaj među građanima i da je on tu stigao kako bi spasio zemlju, kao i da će da napravi da razvije mišljenje i među drugim političarima i u medijima

Naime, kako se navode, šejk je vidio da je na njemu jedna velika odgovornost, pa je on odlučio da ne želi da izda Srbiu, pa je osim ulaganja i zajmova odlučio da uloži veliki novac i u Srbiju, te je odlučio da na taj način preuzme neke konkretke korake, tako da svaki čovjek koji živi u Srbiji da osjeti napretak poseban u životu.

Zato je šeik odlučio da svakome građanu u Srbiji po hiljadu eura ali građanima savjetuje da trebaju biti strpljivi jer neće šeik moći doći do svakog građanina sa svojim saradnicama, već će on pomoću nadležnih instituacija i popisa tako da svaki građanin dođe do svog novca.

Pored ovog novca, građani se mogu prijaviti i moći se da se takmiče sa projektima, sa zajmovima koji su jako povoljni za ljude i koji će na taj način moći da rješava imidž cijele Srbije. U Srbiji postoji jako puno projekata u koji svi strani investitori mogu uložiti svoj novac.